Apie mus

Lietuvos radiacinės saugos draugija (LRSD) yra savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti skirtingų profesijų asmenis, kurių veikla susijusi su žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

 LRSD yra Tarptautinės radiacinės saugos asociacijos (IRPA) narė. 


Pagrindinis tikslas yra kaupti ir skleisti žinias bei patirtį apie žalingą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmonėms ir aplinkai.

Siekdama savo tikslo, LRSD vykdo šiuos uždavinius:


  1. Palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis, kurių veikla susijusi su radiacine sauga bei apsauga nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės arba jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių panaudojimu;
  2. Inicijuoja naujas arba svarsto tarptautinių ir kitų šalių organizacijų pasiūlytas naujas radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės koncepcijas;
  3. Palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir draugijomis, kitų šalių radiacinės saugos ir kitomis giminingomis organizacijomis,
  4. Organizuoja susirinkimus ir konferencijas, kurių metu svarstomi aktualūs radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės teoriniai ir praktiniai klausimai,
  5. Informuoja visuomenę apie radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės problemas, LRSD veiklą, propaguoja savo tikslą ir uždavinius; – esant reikalui, oficialiai išreiškia savo poziciją konkrečiais radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimais.